تصفیه آب و فاضلاب

تامین آب سالم و بهداشتی با استفاده از روش اسمز معکوس (RO) شرکت زلال تصفیه آریا آب

تصفیه آب و فاضلاب

تامین آب سالم و بهداشتی با استفاده از روش اسمز معکوس (RO) شرکت زلال تصفیه آریا آب

تصفیه آب و فاضلاب

با توجه به نیاز روز افروز به تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی در خواست برای دستگاه های تصفیه آب نیز روز به روز افزایش یافته و تکنولوژی اسمز معکوس به یکی از کارآمد ترین و موثرترین روش های جهت تصفیه در این صنعت مبدل گردید.

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

آب در زندگی بشر اهمیت بسزایی دارد ، از این رو آب را مایه حیات مینامند. اهمیت این موضوع وقتی قابل لمس است که در یک
روز گرم تابستانی، بیآبی را تجربه کرده باشید و تشنگی روح و جسمتان را آزرده باشد . روزگاری نهچندان دور، زمانی که خبری از آلودگیهای زیست محیطی نبود ، هرجا که چشمهای از دل خاک میجوشید ، آب آن
مورد استفاده شرب قرار میگرفت ولی اکنون با توسعه جمعیت و پیشرفت تکنولوژی در کارخانجات و... میتوان بجرات گفت که
دیگر آب هر چشمه ساری قبل از این که مورد آزمایش قرار بگیرد ، آشامیدنی نیست و باید جوانب احتیاط را در مصرف آن مدنظر

حسین صادقی