تصفیه آب و فاضلاب

تامین آب سالم و بهداشتی با استفاده از روش اسمز معکوس (RO) شرکت زلال تصفیه آریا آب

تصفیه آب و فاضلاب

تامین آب سالم و بهداشتی با استفاده از روش اسمز معکوس (RO) شرکت زلال تصفیه آریا آب

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

آب و سلامتی

حسین صادقی | | ۰ نظر

آب در زندگی بشر اهمیت بسزایی دارد ، از این رو آب را مایه حیات مینامند. اهمیت این موضوع وقتی قابل لمس است که در یک
روز گرم تابستانی، بیآبی را تجربه کرده باشید و تشنگی روح و جسمتان را آزرده باشد . روزگاری نهچندان دور، زمانی که خبری از آلودگیهای زیست محیطی نبود ، هرجا که چشمهای از دل خاک میجوشید ، آب آن
مورد استفاده شرب قرار میگرفت ولی اکنون با توسعه جمعیت و پیشرفت تکنولوژی در کارخانجات و... میتوان بجرات گفت که
دیگر آب هر چشمه ساری قبل از این که مورد آزمایش قرار بگیرد ، آشامیدنی نیست و باید جوانب احتیاط را در مصرف آن مدنظر

  • حسین صادقی