تصفیه آب و فاضلاب

تامین آب سالم و بهداشتی با استفاده از روش اسمز معکوس (RO) شرکت زلال تصفیه آریا آب

تصفیه آب و فاضلاب

تامین آب سالم و بهداشتی با استفاده از روش اسمز معکوس (RO) شرکت زلال تصفیه آریا آب

تصفیه آب و فاضلاب

با توجه به نیاز روز افروز به تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی در خواست برای دستگاه های تصفیه آب نیز روز به روز افزایش یافته و تکنولوژی اسمز معکوس به یکی از کارآمد ترین و موثرترین روش های جهت تصفیه در این صنعت مبدل گردید.
ایزی ول دستگاه تصفیه آب ایزی ول- فروش تجهیزات وقطعات تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی و صنعتی - نصب دستگاه تصفیه آب ایزی ول و اوسه واتر و ابراه واتر و سی سی کا و سافت واتر و پیوریکام - سرویس و تعویض و تعمیر دستگاه های تصفیه آب ایزی ول - اوسه واتر - ایراه واتر - سافت واتر - کلین پیور - سی سی کا - تکومن - آکوا واتر

۷۹ مطلب با موضوع «مقالات» ثبت شده است

 

 

تصفیه بیولوژیکی هوازی

 

در این شیوه کاربرد غشاء برای جدا سازی فاضلاب تصفیه شده از توده بیولوژیکی فعال در یک فرآیند لجن فعال استفاده می شود .

واحد جدا کننده غشایی می تواند به صورت مستغرق در داخل بیوراکتور یا در خارج از بیوراکتور قرار گیرد

چنین فرآیند تحت عنوان فرآیند بیوراکتور غشایی MBR نامیده می شود.

حسین صادقی

 

تمام سیستم های RO به پیش تصفیه آب تغذیه نیاز دارند . وقتی که در آب تغذیه نمک های محلول وجود دارندهدف اولین فرآیند پیش تصفیه جلوگیری از تشکیل رسوب می باشد . اجزایی که تغلیظ می شوند از جریان تغذیه حذف می شوند و موجب میگردد تا غلظت از حلالیت محصول انواع نمک ها بیشتر باشد. این نمک ها در صورت عدم پیش تصفیه بر روی سطح غشاء رسوب می نماید و با تشکیل رسوب غیر قابل برگشت موجب آسیب به غشاء می گردد .

 

 

2199 

حسین صادقی

 

ایران در منطقه ای خشک و نیمه خشک واقع است که در آن میزان بارش های سالیانه از متوسط جهانی بسیار پایین تر بوده و بیلان مصرف آب در آن منفی است.

این وضعیت نا مطلوب در اثر افزایش جمعیت نیاز به مواد غذایی بیشتر و افزودن به سطح زیر کشت های آبی از یک سو و استمرار در به کار گیری روش های سنتی آبیاری از سوی دیگر و همچنین کاسته شدن از میزان بارش ها هر ساله حالت وخیم تری پیدا کرده است که خشک شدن چندین دریاچه و تالاب در جای جای مملکت  - پایین آمدن هشدار دهنده سطح آب های زیر زمینی و پی آمد های آن از جمله افزایش سرسام آور هزینه پمپاژ آب های زبرزمینی و اثرات مخرب زیست محیطی مانند فرونشست اراضی در پاره ای نواحی نمونه های است که باید به صورت جدی بدان توجه شود.

حسین صادقی